top of page

Villkor

 

Avtal mellan användare och www.spkcreative.com

Välkommen till www.spkcreative.com. Webbplatsen www.spkcreative.com ("Webbplatsen") består av olika webbsidor som drivs av Shari P Kantor Creative Universe SPKCreative LLC (SPKCreative). www.spkcreative.com erbjuds dig under förutsättning att du accepterar utan ändring av villkoren och meddelanden som finns häri ("Villkoren"). Din användning av www.spkcreative.com utgör ditt samtycke till alla sådana villkor. Läs dessa villkor noggrant och behåll en kopia av dem för din referens.

 

www.spkcreative.com är en nyhets- och informationssida

www.spkcreative.com tillhandahåller information, tips och interaktiva verktyg för SPKCREATIVE-produkter, inklusive men inte begränsat till Shari P Kantor Gallery of Vividly Cheerful Abstract Art, Shari P Kantor Creative Guru, SPKCreative Color Consulting Services, SPKCreative Fabric and Wallpaper, SPKCreative Stationery och Gåvor, MIN! Skaffa din egen! Cookie Butter och Keeg Ninja Monkey-skurken.

 

Integritet

Din användning av www.spkcreative.com är föremål för SPKCREATIVEs integritetspolicy. Vänligen läs vår sekretesspolicy, som också styr webbplatsen och informerar användarna om vår praxis för datainsamling.

 

Elektronisk kommunikation

Att besöka www.spkcreative.com eller skicka e-postmeddelanden till SPKCREATIVE utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

 

Ditt konto

Om du använder den här webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator, och du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Du får inte tilldela eller på annat sätt överföra ditt konto till någon annan person eller enhet. Du bekräftar att SPKCREATIVE inte är ansvarig för tredje parts tillgång till ditt konto som är ett resultat av stöld eller förskingring av ditt konto.

 

SPKCREATIVE och dess medarbetare förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta tjänsten, avsluta konton eller ta bort eller redigera innehåll efter eget gottfinnande. SPKCREATIVE samlar inte medvetet in, vare sig online eller offline, personlig information från personer under tretton år. Om du är under 18 år får du endast använda www.spkcreative.com med tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare.

 

Länkar till tredje parts webbplatser/tredje parts tjänster

www.spkcreative.com kan innehålla länkar till andra webbplatser ("länkade webbplatser"). De Länkade Webbplatserna är inte under kontroll av SPKCREATIVE och SPKCREATIVE är inte ansvarigt för innehållet på någon Länkad Webbplats, inklusive utan begränsning alla länkar som finns på en Länkad Webbplats, eller eventuella ändringar eller uppdateringar av en Länkad Webbplats. SPKCREATIVE tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighet, och inkluderingen av en länk innebär inte att SPKCREATIVE godkänner webbplatsen eller någon koppling till dess operatörer.

 

Vissa tjänster som görs tillgängliga via www.spkcreative.com levereras av tredje parts webbplatser och organisationer. Genom att använda någon produkt, tjänst eller funktionalitet som härrör från www.spkcreative.com-domänen, erkänner och samtycker du härmed att SPKCREATIVE får dela sådan information och data med tredje part som SPKCREATIVE har ett avtalsförhållande med för att tillhandahålla den efterfrågade produkten, tjänsten eller funktionalitet på uppdrag av www.spkcreative.com användare och kunder.

 

Ingen olaglig eller förbjuden användning/immateriell egendom

Du beviljas en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallbar licens att få tillgång till och använda www.spkcreative.com strikt i enlighet med dessa användarvillkor. Som ett villkor för din användning av webbplatsen garanterar du till SPKCREATIVE att du inte kommer att använda webbplatsen för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Du får inte använda webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsen eller störa någon annan parts användning och njutning av webbplatsen.

 

Du får inte erhålla eller försöka erhålla material eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt eller tillhandahålls via webbplatsen. Allt innehåll som ingår som en del av tjänsten, såsom text, grafik, logotyper, bilder, såväl som sammanställningen därav, och all programvara som används på webbplatsen, tillhör SPKCREATIVE eller dess leverantörer och skyddas av upphovsrätt och andra lagar som skydda immateriell egendom och äganderätt. Du samtycker till att följa och följa alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt, legender eller andra begränsningar som finns i sådant innehåll och kommer inte att göra några ändringar i det.

 

Du kommer inte att modifiera, publicera, överföra, reverse engineering, delta i överföringen eller försäljningen, skapa härledda verk eller på något sätt utnyttja något av innehållet, helt eller delvis, som finns på webbplatsen. SPKCREATIVE-innehåll är inte för återförsäljning. Din användning av webbplatsen ger dig inte rätt att göra någon obehörig användning av något skyddat innehåll, och i synnerhet kommer du inte att radera eller ändra några äganderätter eller attributionsmeddelanden i något innehåll. Du kommer att använda skyddat innehåll enbart för ditt personliga bruk och kommer inte att göra någon annan användning av innehållet utan uttryckligt skriftligt tillstånd från SPKCREATIVE och upphovsrättsinnehavaren. Du samtycker till att du inte förvärvar några äganderätter till något skyddat innehåll. Vi ger dig inga licenser, vare sig uttryckliga eller underförstådda, till SPKCREATIVEs eller våra licensgivares immateriella rättigheter förutom vad som uttryckligen godkänts av dessa villkor.

 

Användning av kommunikationstjänster

Webbplatsen kan innehålla anslagstavlatjänster, chattområden, nyhetsgrupper, forum, gemenskaper, personliga webbsidor, kalendrar och/eller andra meddelande- eller kommunikationsmöjligheter utformade för att du ska kunna kommunicera med allmänheten i stort eller med en grupp (kollektivt, "Kommunikationstjänster"), samtycker du till att använda kommunikationstjänsterna endast för att posta, skicka och ta emot meddelanden och material som är korrekt och relaterat till den specifika kommunikationstjänsten.

 

Som exempel, och inte som en begränsning, samtycker du till att när du använder en kommunikationstjänst, kommer du inte att: förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter (såsom integritets- och publicitetsrättigheter). ; publicera, publicera, ladda upp, distribuera eller sprida olämpligt, profant, ärekränkande, kränkande, obscent, oanständigt eller olagligt ämne, namn, material eller information; ladda upp filer som innehåller programvara eller annat material som skyddas av immateriella lagar (eller av rättigheterna till integritet och publicitet) såvida du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till det eller har fått alla nödvändiga medgivanden; ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada funktionen på en annans dator; annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för något affärsändamål, såvida inte sådan kommunikationstjänst specifikt tillåter sådana meddelanden; genomföra eller vidarebefordra undersökningar, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev; ladda ner alla filer som lagts upp av en annan användare av en kommunikationstjänst som du vet, eller rimligen borde veta, inte kan distribueras lagligt på sådant sätt; förfalska eller ta bort några författartillskrivningar, juridiska eller andra korrekta meddelanden eller äganderättsbeteckningar eller etiketter för ursprunget eller källan till programvaran eller annat material som finns i en fil som laddas upp, begränsar eller hindrar någon annan användare från att använda och njuta av kommunikationstjänsterna; bryter mot någon uppförandekod eller andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för en viss kommunikationstjänst; samla in eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras medgivande; bryta mot tillämpliga lagar eller förordningar.

 

SPKCREATIVE har ingen skyldighet att övervaka kommunikationstjänsterna. SPKCREATIVE förbehåller sig dock rätten att granska material som publicerats på en kommunikationstjänst och att ta bort material efter eget gottfinnande. SPKCREATIVE förbehåller sig rätten att avsluta din tillgång till någon eller alla kommunikationstjänster när som helst utan föregående meddelande, oavsett anledning.

 

SPKCREATIVE förbehåller sig rätten att när som helst avslöja all information som är nödvändig för att tillgodose alla tillämpliga lagar, förordningar, juridiska processer eller myndighetsförfrågningar, eller att redigera, vägra publicera eller ta bort all information eller material, helt eller delvis, i SPKCREATIVEs eget gottfinnande.

 

Var alltid försiktig när du lämnar ut personligt identifierande information om dig själv eller dina barn i någon kommunikationstjänst. SPKCREATIVE kontrollerar eller godkänner inte innehållet, meddelandena eller informationen som finns i någon kommunikationstjänst och därför frånsäger sig SPKCREATIVE specifikt allt ansvar med avseende på kommunikationstjänsterna och alla åtgärder som är ett resultat av ditt deltagande i någon kommunikationstjänst. Chefer och värdar är inte auktoriserade talespersoner för SPKCREATIVE, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis de från SPKCREATIVE.

 

Material som laddas upp till en kommunikationstjänst kan vara föremål för upplagda begränsningar för användning, reproduktion och/eller spridning. Du är ansvarig för att följa sådana begränsningar om du laddar upp materialet.

 

Material som tillhandahålls till www.spkcreative.com eller publicerat på någon SPKCREATIVE-webbsida SPKCREATIVE gör inte anspråk på äganderätten till det material du tillhandahåller till www.spkcreative.com (inklusive feedback och förslag) eller lägger upp, laddar upp, matar in eller skickar till någon SPKCREATIVE-webbplats eller våra associerade tjänster (gemensamt "Sändningar"). Genom att lägga upp, ladda upp, mata in, tillhandahålla eller skicka in ditt bidrag ger du dock SPKCREATIVE, våra anslutna företag och nödvändiga underlicenstagare tillåtelse att använda ditt bidrag i samband med driften av deras Internetverksamhet inklusive, utan begränsning, rättigheterna att: kopiera, distribuera, överföra, visa offentligt, offentligt framföra, reproducera, redigera, översätta och formatera om ditt bidrag; och att publicera ditt namn i samband med din inlämning.

 

Ingen ersättning kommer att betalas ut med avseende på användningen av ditt bidrag, enligt vad som anges här. SPKCREATIVE är inte skyldig att publicera eller använda något Bidrag du tillhandahåller och kan när som helst ta bort ett Bidrag efter SPKCREATIVEs eget gottfinnande. Genom att lägga upp, ladda upp, mata in, tillhandahålla eller skicka in ditt bidrag garanterar och intygar du att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt bidrag enligt beskrivningen i detta avsnitt inklusive, utan begränsning, alla rättigheter som krävs för att du ska kunna tillhandahålla, lägga upp, ladda upp, mata in eller skicka in bidragen.

 

Internationella användare

Tjänsten kontrolleras, drivs och administreras av SPKCREATIVE från våra kontor i USA. Om du använder tjänsten från en plats utanför USA är du ansvarig för att alla lokala lagar följs. Du samtycker till att du inte kommer att använda SPKCREATIVE-innehållet som nås via www.spkcreative.com i något land eller på något sätt som är förbjudet enligt tillämpliga lagar, begränsningar eller förordningar.

Tillgänglighetsförklaring

SPKCreative har åtagit sig att säkerställa digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi förbättrar ständigt användarupplevelsen för alla och tillämpar relevanta tillgänglighetsstandarder. De  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)  definierar krav på designers och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Den definierar tre nivåer av överensstämmelse: nivå A, nivå AA och nivå AAA. SPKCreative överensstämmer delvis med WCAG 2.1 nivå AA. Delvis överensstämmande innebär att vissa delar av innehållet inte helt överensstämmer med tillgänglighetsstandarden. Vänligen meddela oss om du stöter på tillgänglighetshinder på denna webbplats genom att kontakta oss via telefon eller e-post (se slutet av denna sida).

 

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla SPKCREATIVE, dess ägare, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter och tredje parter skadeslösa för alla förluster, kostnader, skulder och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) relaterade till eller uppstår till följd av din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen eller tjänsterna, eventuella användarinlägg från dig, ditt brott mot villkoren i detta avtal eller ditt brott mot någon tredje parts rättigheter, eller ditt brott mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar. SPKCREATIVE förbehåller sig rätten att på egen bekostnad överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för gottgörelse från dig, i vilket fall du kommer att samarbeta fullt ut med SPKCREATIVE för att hävda alla tillgängliga försvar.

 

Ansvarsfriskrivning

INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM INGÅR I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA ONEXAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL, INKLUSIVE OCH/ELLER PÅ FRÄMMANDE SPRÅKÖVERSÄTTNINGAR. ÄNDRINGAR TILLÄGGS PERIODISKAT TILL INFORMATIONEN HÄR. SPKCREATIVE OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER KAN GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR PÅ/PÅ WEBBPLATSEN NÄR SOM HELST.  

DENNA WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR SOM DRIVS AV GOOGLE. SPKCREATIVE OCH GOOGLE FRÅSÄKAR ALLA GARANTIER RELATERADE TILL ÖVERSÄTTNINGARNA, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER FÖR NOGGRANNHET, PÅLITLIGHET OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, INGEN PARTICULERING.

SPKCreatives webbplats har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogram som drivs av Google Translate. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och den är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av SPKCreatives webbplats och tillhandahålls "i befintligt skick". Ingen garanti av något slag, vare sig uttryckt eller underförstått, lämnas beträffande riktigheten, tillförlitligheten eller riktigheten av översättningar gjorda från amerikansk engelska till något annat språk. En del innehåll (som bilder, videor, Flash, etc.) kanske inte är korrekt översatta på grund av begränsningarna i översättningsprogramvaran.

Den officiella texten är den amerikanska engelska versionen av webbplatsen. Eventuella avvikelser eller skillnader som skapas i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig verkan för efterlevnad eller verkställighetsändamål. Om några frågor uppstår relaterade till riktigheten av informationen på den översatta webbplatsen, se den amerikanska engelska versionen av webbplatsen, som är den officiella versionen.

 

SPKCREATIVE OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER GER INGA REPRESSENTATIONER OM LÄMPLIGHETEN, PÅLITLIGHETEN, TILLGÄNGLIGHETEN, AKTUELLHETEN OCH NOGGRANNHETEN HOS INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA OCH RELATERADE GRAFIK I DEN INNEHÅLLADE. I DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLS ALL SÅDAN INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG. PPKCREATIVE OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER AVSÄKER HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ DENNA INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VILLKOR.

 

I DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKALL SPKCREATIVE OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFANDE, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, FÖLJDSKADOR ELLER SAMMANFATTNING AV OSS ELLER SKADOR MED ELLER SKADOR, UTAN OSS. DATA ELLER VINST, SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT SAMMANFATTAD TILL ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA AV WEBBPLATSEN, MED FÖRDRÖJNING ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER NÄRKLADE TJÄNSTER, TILLHANDAHÅLLANDE ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER FÖR NÅGON TJÄNSTER, H PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN, ELLER ANNAT SOM UPPSTÅR UR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OAVSETT OM BASERADE PÅ KONTRAKT, TORT, FÖRSLAGSHET, STIKT ANSVAR ELLER ANNAT SÅ SOM HELST OM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. AV SKADOR. EFTERSOM VISSA STATER/JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, GÄLLER Ovanstående begränsning kanske inte för dig. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN, ELLER MED NÅGOT AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR, ÄR DIN ENDA OCH EXKLUSIVA KOMPONENTER ATT AVSLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

 

Du samtycker till att inget ägande, joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande existerar mellan dig och SPKCREATIVE som ett resultat av detta avtal eller användning av webbplatsen. SPKCREATIVEs utförande av detta avtal är föremål för befintliga lagar och rättsliga processer, och ingenting i detta avtal utgör ett avsteg från SPKCREATIVEs rätt att följa myndigheters, domstolar och brottsbekämpande förfrågningar eller krav som rör din användning av webbplatsen eller information som tillhandahålls till eller samlat in av SPKCREATIVE med avseende på sådan användning. Om någon del av detta avtal fastställs vara ogiltigt eller omöjligt att verkställa enligt tillämplig lag inklusive, men inte begränsat till, garantifriskrivningarna och ansvarsbegränsningarna som anges ovan, kommer den ogiltiga eller ogiltiga bestämmelsen att anses ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast överensstämmer med syftet med den ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet ska fortsätta att gälla.

 

Genom att gå med i vår e-postlista och sociala mediecirkel; kontakta oss; finansiera oss via crowdfunding-kampanjer; investera i oss; vara en del av vår testmarknad; arbetar för/med oss som frivillig, praktik, tillfällig/tillsvidareanställning och/eller tillhandahåller material eller förpackningar, samtycker du till att inte avslöja våra produktion och marknadsföringsmetoder, att inte avslöja vårt material och att få din feedback/kommentarer att användas i marknadsföringsmaterial, inklusive denna webbplats, som vi finner lämpligt. Vi kommer inte att dela din information med tredje part såvida inte statliga myndigheter kräver det. Du samtycker till att du inte kommer att konkurrera med våra produkter eller företag i någon egenskap, inte heller kommer du att arbeta med/för våra konkurrenter i minst två år från kontakt, testmarknad, anställning, volontärarbete, internering, investering och/eller finansiering för/med/i vårt företag. Du samtycker till att du inte kommer att dela, publicera, publicera eller publicera genom mun till mun, tryckt, sociala medier, elektronisk kommunikation eller på annat sätt negativ feedback som du har eller har hört, läst eller lärt dig från en tredje part om Shari och Paul Kantor och SPKCreative, dess volontärer och dess anställda antingen individuellt eller kollektivt. Du samtycker till att du inte kommer att förtala, begå förtal eller begå förtal mot Shari och Paul Kantor och SPKCreative, dess volontärer och dess anställda varken individuellt eller kollektivt. Du samtycker till att du inte kommer att avslöja privat information till tredje part, såsom hemadresser, personliga/hemtelefonnummer och personliga e-postadresser för Shari och Paul Kantor och SPKCreative, dess volontärer och dess anställda varken individuellt eller kollektivt. Du samtycker till att avstå från pikettering och bojkott av, stöld från; hot och/eller våldshandlingar, trakasserier, sexuella trakasserier, mobbning, hot och dox till; vandalisering av och hatretorik mot Shari och Paul Kantor och SPKCreative, dess volontärer och dess anställda antingen individuellt eller kollektivt. Du samtycker till att avstå från att engagera andra parter att agera å dina vägnar i de ovan nämnda villkoren. Du samtycker till att ta fullt ansvar för alla andra parter som agerar å dina vägnar i de ovan nämnda villkoren.

 

Dessutom, genom att titta på eller köpa konstverk, produkter och tjänster, oavsett om du har fått det gratis av oss eller en tredje part eller köpt det själv, påtar du dig fullt ansvar för alla negativa reaktioner du kan ådra dig, inklusive de som uppstår skadar din fysiska, mentala, känslomässiga eller ekonomiska hälsa, eller den upplevda skadan därav. Genom att titta på eller köpa konstverk, produkter och/eller tjänster, oavsett om du har fått det gratis av oss eller en tredje part eller köpt det själv, samtycker du till att avsäga dig din rätt till rättsliga åtgärder mot Shari och Paul Kantor och SPKCreative , dess volontärer och dess anställda antingen individuellt eller kollektivt. Den amerikanska engelska versionen av denna webbplats, såväl som all kommunikation, inklusive fakturor, ersätter alla översatta versioner utan undantag.

 

Om du frivilligt vill vara en del av testmarknaden och/eller frivilligt arbeta med eller vara praktikant för SPKCreative, tar du fullt ansvar för eventuella allergiska reaktioner, sjukdom, skada, funktionsnedsättning, olycka eller dödsfall som du kan ådra dig. Om du anmäler dig frivilligt för att vara en del av testmarknaden och/eller frivilligt arbeta med eller vara praktikant för SPKCreative, samtycker du till att avstå från dina rättigheter till rättsliga åtgärder mot Shari och Paul Kantor och SPKCreative, dess volontärer och dess anställda, antingen individuellt eller kollektivt .  

 

Om du tillhandahåller finansiering för eller investerar i SPKCreative, tar du fullt ansvar för eventuell ekonomisk förlust som du kan ådra dig eftersom vi är ett privatägt nystartat företag med begränsade resurser och du tar risken att finansiera en sådan affärssatsning. Om du tillhandahåller finansiering för eller investerar i SPKCreative, samtycker du till att avstå från dina rättigheter till rättsliga åtgärder mot Shari och Paul Kantor och SPKCreative, dess volontärer och dess anställda, antingen individuellt eller kollektivt.

 

Alla målningar är unika och det finns inga auktoriserade tryck, litografier eller giclees. Alla fotografier och digital konst är endast tillgängliga via www.spkcreative.com i begränsade upplagor om 18 och det finns inga auktoriserade litografier eller giclees. Shari E. Kantor är den enda konstnären och skaparen, och Shari E. Kantor och SPKCreative är ägare till all hennes digitala konst, teckningar, gravyrer, etsningar, giclees, litografier, marknadsföringsmaterial, handelsvaror, multimediakonst, målningar, fotografier , tryck, skulpturer, textilier och titlar på konstverk, inklusive men inte begränsat till fraserna livligt glada, Skaffa din egen! och "sprid" kärleken och varumärkesnamnen och logotyperna för SPKCreative, inklusive men inte begränsat till Shari P Kantor; SPKCreative; Shari P Kantor Gallery of Vividly Cheerful Abstrakt konst; Shari P Kantor, kreativ guru, är kreativitet utan gränser; SPKCreative; SPKCreative Abstrakt konst; SPKCreative färgkonsulttjänster; SPKCreative tyg och tapeter; SPKCreative brevpapper och presenter; PRK pappersvaror och gåvor; Alfabetspersoner och varje alfabetperson; Heart People och Heart Person; Keeg the Ninja Monkey Villain, Keeg the Villain, Keeg Villain, the Ninja Monkey Minions, Vanish Monkey, Vanish Monkeys, Robot Femme Fatale, Robot Femme Fatales, Irahs the Ninja Monkey Minion, Luap the Ninja Monkey Minion, Noj the Ninja Monkey Minion, Trebor the Ninja Monkey Minion, Yerffej the Ninja Monkey Minion, Adohr the Vanish Monkey, Carnation the Robot Femme Fatale, Hydrangea the Robot Femme Fatale, Covidian Theatre Group, Covidian Theatre Company, CTG och MINE! Skaffa din egen! Cookie Butter, och MIN! Skaffa din egen! Cookie Butter muskotnöt. 

Ingen bild som visas på denna webbplats eller används i något av de tidigare nämnda varumärkena får återtryckas, reproduceras eller återpubliceras delvis eller i sin helhet av någon anledning utan uttryckligt skriftligt, undertecknat och attesterat tillstånd från Shari E. Kantor, artist och SPKCreative. Shari E. Kantor och SPKCreative behåller alla tillämpliga upphovsrätter och varumärken i USA och alla andra länder och territorier för all hennes digitala konst, teckningar, gravyrer, etsningar, giclees, litografier, marknadsföringsmaterial, handelsvaror, multimediakonst, målningar, fotografier , tryck, skulpturer, textilier och titlar på konstverk, inklusive men inte begränsat till fraserna livligt glada, Skaffa din egen! och "sprid" kärleken och varumärkesnamnen och logotyperna för SPKCreative, inklusive men inte begränsat till, Shari P Kantor, SPKCreative, Shari P Kantor Gallery of Vividly Cheerful Abstract Art; Shari P Kantor, kreativ guru, är kreativitet utan gränser; SPKCreative; SPKCreative Abstrakt konst; SPKCreative färgkonsulttjänster; SPKCreative tyg och tapeter; SPKCreative brevpapper och presenter; PRK pappersvaror och gåvor; Alfabetspersoner och varje alfabetperson; Heart People och Heart Person; Keeg the Ninja Monkey Villain, Keeg the Villain, Keeg Villain, the Ninja Monkey Minions, Vanish Monkey, Vanish Monkeys, Robot Femme Fatale, Robot Femme Fatales, Irahs the Ninja Monkey Minion, Luap the Ninja Monkey Minion, Noj the Ninja Monkey Minion, Trebor the Ninja Monkey Minion, Yerffej the Ninja Monkey Minion, Adohr the Vanish Monkey, Carnation the Robot Femme Fatale, Hydrangea the Robot Femme Fatale, Covidian Theatre Group, Covidian Theatre Company, CTG och MINE! Skaffa din egen! kaksmör,  och MIN! Skaffa din egen! Cookie Butter muskot , oavsett originalförsäljning och återförsäljning av ovannämnda verk och oavsett om ovannämnda verk skapades under hennes flick- eller gifta namn. Alla tillämpliga återförsäljningsavgifter och lagar om lagar gäller för alla köp, inklusive men inte begränsat till, beställda konstverk, originalkonstverk, fotografier och digital konst.

 

Fraserna livligt glada, Skaffa din egen! och "sprid" kärleken och varumärkesnamnen och logotyperna, inklusive men inte begränsat till röda och gula SPKCreative-blomlogotyper och röda och gula fjärilslogotyper, för SPKCreative, inklusive men inte begränsat till Shari P Kantor, SPKCreative, Shari P Kantor Galleri av livligt glad abstrakt konst; Shari P Kantor, kreativ guru, är kreativitet utan gränser; SPKCreative; SPKCreative Abstrakt konst; SPKCreative färgkonsulttjänster; SPKCreative tyg och tapeter; SPKCreative brevpapper och presenter; PRK pappersvaror och gåvor; Alfabetspersoner och varje alfabetperson; Heart People och Heart Person; Keeg the Ninja Monkey Villain, Keeg the Villain, Keeg Villain, the Ninja Monkey Minions, Vanish Monkey, Vanish Monkeys, Robot Femme Fatale, Robot Femme Fatales, Irahs the Ninja Monkey Minion, Luap the Ninja Monkey Minion, Noj the Ninja Monkey Minion, Trebor the Ninja Monkey Minion, Yerffej the Ninja Monkey Minion, Adohr the Vanish Monkey, Carnation the Robot Femme Fatale, Hydrangea the Robot Femme Fatale, Covidian Theatre Group, Covidian Theatre Company, CTG,  och min! Skaffa din egen! kaksmör,  och MIN! Skaffa din egen! Cookie Butter muskotnöt  är varumärken som tillhör Shari P Kantor Creative Universe SPKCreative LLC. Alla rättigheter förbehållna.

 

Du samtycker till våra villkor genom att delta i någon av de ovan nämnda aktiviteterna när som helst i vilken egenskap som helst. Vi kan vidta rättsliga åtgärder mot dig om du bryter mot våra villkor.

 

Uppsägning/åtkomstbegränsning

SPKCREATIVE förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta din åtkomst till webbplatsen och de relaterade tjänsterna eller någon del därav när som helst och utan föregående meddelande. I den maximala omfattning som tillåts enligt lag, regleras detta avtal av lagarna i delstaten Pennsylvania och du samtycker härmed till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för domstolar i Pennsylvania i alla tvister som uppstår ur eller relaterade till användningen av webbplatsen. Användning av webbplatsen är obehörig i någon jurisdiktion som inte ger effekt till alla bestämmelser i dessa villkor, inklusive, utan begränsning, detta avsnitt.

 

Om inte annat anges häri utgör detta avtal hela avtalet mellan användaren och SPKCREATIVE med avseende på webbplatsen och det ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation och förslag, oavsett om det är elektroniskt, muntligt eller skriftligt, mellan användaren och SPKCREATIVE med avseende på webbplatsen. En tryckt version av detta avtal och av alla meddelanden i elektronisk form ska vara tillåtliga i rättsliga eller administrativa förfaranden baserade på eller relaterade till detta avtal i samma utsträckning och under samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen skapades och underhålls i tryckt form. Det är en uttrycklig önskan till parterna att detta avtal och alla relaterade dokument skrivs på engelska.

 

Ändringar av villkor

SPKCREATIVE förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra villkoren under vilka www.spkcreative.com erbjuds. Den senaste amerikanska engelska versionen av Villkoren kommer att ersätta alla tidigare versioner på alla språk oavsett översättningar. SPKCREATIVE uppmuntrar dig att med jämna mellanrum granska villkoren för att hålla dig informerad om våra uppdateringar.

 

Kontakta oss

SPKCREATIVE välkomnar dina frågor eller kommentarer angående villkoren:

Shari P Kantor Creative Universe SPKCreative LLC

Kingston, PA 18704-5333

001 609 300 6487

kundservice@spkcreative.com

 

 

 

 

 

Gäller den 20 april 2023

bottom of page