top of page
I Win It by Shari P Kantor spkcreative.com iridescent abstract expressionism by a woman artist

አሸነፍኩት

$1,118.00Price

ሻሪ ፒ ካንቶር

2019

acrylic በእንጨት ላይ
20 x 16 ኢንች


ኒዮን ቫዮሌት ፣ ብር እና ጣልቃ-ገብ ሰማያዊ  የረቂቅ ጥበብ ከአይሪድ ነጭ እና አንጸባራቂ አካላት ጋር